Nasıl Çalışıyoruz


Bir Uzmanımızdan Yardım Almak İstediğinizde;

Ayna’yı aradığınızda Emel Hanım veya Melike Hanım’ın sesini duyacaksınız. Size başvuru nedeninizle ilgili bazı sorular soracaklardır. Bu sorular sizi doğru uzmanla buluşturmak için oluşturulmuştur. Uzmanlarımızın çalışma alanları yaş grubuna göre farklılık gösterir. Cevaplarınıza göre düzenlenen bilgi formu değerlendirilerek en kısa sürede randevunuz verilecektir.

Nasıl çalışıyorsunuz diye sorarsanız;

Çocuklarla Çalışırken;
İlk görüşme uzmanlarımızın çalışma yaklaşımına göre iki farklı şekilde yapılabilir.

  1. İlk görüşme, çocuk olmaksızın Anne-Baba ile birlikte yapılır, ebeveynlerden birinin herhangi bir nedenle gelemediği durumlarda ilk görüşme tek ebeveynle gerçekleştirilir, diğer ebeveyn ile de ayrı görüşme yapılması önerilir. İlk görüşmede çocuk ile ilgili ayrıntılı bilgi alınarak sorun yeniden tanımlanır ve ebeveynlerin beklentileri belirlenir.
  2. İlk görüşmeye Çocuk, Anne, Baba birlikte alınır, sorunun tanımı yapılır ve beklentiler belirlenir.

Sonraki 3 veya 4 görüşme sadece çocukla yapılır. Çocukla yapılan çalışmalar tamamlandığında (bazen çocuk ile daha uzun çalışmak, farklı testler yapmak gerekebilir, böyle bir durum olduğunda uzman aileye bilgi verir) sıra aile görüşmesine gelir. Aile ile yapılan görüşmede elde edilen bulgular aile ile paylaşılır ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme toplantısında çocuk ile çalışmaya devam edilip edilmeyeceğine, devam edilecekse nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine karar verilir.
Ergenlerle Çalışırken;
İlk görüşmenin anne ve baba ile birlikte yapılması tercih edilir. Çünkü ebeveynlerden gencin doğum öncesi, doğum ve gelişim hikâyesinin alınması gerçek sorunun anlaşılması için önemlidir. Genç, anne ve babayla yapılan bu görüşmelere eğer isterse katılabilir.
Gencin de katıldığı bir aile görüşmesi yapılıyorsa gencin hatırlamadığı hikâyesi alındıktan sonra kurumumuza geliş nedeni anne, baba ve genç tarafından ayrı ayrı alınır ve tanımlanır. Görüşmelerin devamı için izlenecek yol belirlenir. Bu görüşmeden sonra genç ile yalnız görüşülür.
Ergenlerle çalışırken bazı detaylara dikkat edilir. Ebeveynlerle görüşmeler bazı kurallara göre yapılır. Öncelikle gencin bilgisi olmadan anne ve babaya bilgi verilmez, süreç devam ederken aile görüşmesi yapılması gerekiyorsa bu görüşmelerde gencin olmasına özen gösterilir. Genç bu görüşmelerde bulunmak istemezse aile görüşmesi yapılmadan önce ve aile görüşmesinden sonra genç bilgilendirilir.
Bazı durumlarda genç başından itibaren destek almayı reddedebilir ve gelmeyebilir. Böyle durumlarda sadece aile ile görüşülerek destek sağlanabilir.
Yetişkinlerle Çalışırken;
İlk seanslarda, sorunun tanımlanmasına, ihtiyaçlara ve beklentilere odaklanılır. Görüşme sıklığı ve çalışma kuralları belirlenir. Uzman gerekli gördüğü durumlarda( tanımlanan sorun kendi uzmanlık alanı dışında kalıyorsa) danışanı başka bir uzmana yönlendirebilir. Eğer danışanın medikal destek alması gerekiyorsa uzman bir psikiyatriste yönlendirir. Psikiyatrist ile işbirliği halinde çalışmayı tercih eder ve danışan ile birlikte çalışma koşullarını yeniden düzenler.
Çift ve Ailelerle Çalışırken;
Bu görüşmelere çiftin birlikte katılmasına özen gösterilir. İlk seanslarda sorun yeniden tanımlanır, beklentiler ve ihtiyaçlar belirlenir, görüşme sıklığına karar verilir ve çalışma kuralları konuşulur. Uzman süreç devam ederken ihtiyaç duyarsa(sorunun çözümüne hizmet edeceğini düşünürse) çift ile ayrı ayrı görüşmeler de yapabilir. Gerek görüldüğünde çiftin çocukları veya etki alanındaki diğer aile üyeleri de kısa süreli sürece dâhil edilir.
Aile ile çalışırken, sorunun çözümüne en yüksek katkıyı sağlayacak şekilde belirlenmiş bazı kurallar vardır. Bu kurallardan biri, görüşmelerin başlangıcından itibaren çiftlerden birinin uzmanla diğerinden habersiz görüşme yapmasının tercih edilmemesidir. Bu kurallar ilk seansta konuşulur ve üzerinde anlaşmaya varılır.